Diverse woonvormen voor 18- en 18+

Safehouse voor verslaafden in herstel

24/7 Beschermd wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding

Onze diensten

Doorgroei trajecten

Bij Varrari's Huis werken wij met zogenaamde 'doorgroei' trajecten. Zo'n ‘doorgroei’ traject kan al beginnen met 24/7 beschermd wonen (i.h.k.v. Jeugdwet voor minderjarigen en/of WMO voor jongvolwassenen), waarbij een jongere alle basisvaardigheden aangeleerd krijgt (persoonlijke verzorging, financiële planning, koken, poetsen, ‘de was’ doen, etc.) en getraind wordt om zelfstandig een huishouden te voeren in combinatie met school/stage/werk/dagbesteding. Dit gebeurt in een woonvormsetting met maximaal 4 andere jongeren, die een ‘normale’ gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert, met veel warmte en oprechte betrokkenheid.


Als de jongere hierin voldoende zelfredzaam is geworden en meer verantwoordelijkheid kan en wil nemen, kan hij/zij binnen onze organisatie doorstromen naar een fase van zelfstandig wonen. Dat kan zijn met een tussenvorm in woonsetting waarbij de jongere nog eerst met een paar andere huisgenoten een gezamenlijke huishouding voert of de jongere woont zelfstandig in een eigen appartement.


Gedurende alle fases van een doorgroeitraject wordt de jongere begeleidt door dezelfde, al bekende begeleiders. Alle medewerkers zijn namelijk in de loop van de werkweek één of meerdere dagdelen op elke locatie aanwezig. Tijdens alle fases houdt de jongere zoveel als mogelijk/wenselijk dezelfde persoonlijk begeleider (mentor), waarvoor ook in elke fase wekelijks een aantal vaste begeleidingsmomenten worden gepland.

Onze woonvormen

Safehouse

Voor alle locaties van Varrari's Huis geldt een strikt "zero tolerance"beleid betreffende drugs en alcoholgebruik. In die zin zijn al onze locaties dus eigenlijk "safehouses". Ons specifieke Safehouse is speciaal voor jongeren die, ná een behandeling in een gespecialiseerde kliniek nog een intensieve nazorgperiode nodig hebben om hun herstel vast te houden. De technieken die in dit safehouse bij de begeleiding van deze jongeren worden toegepast zijn specifiek daarop gericht en sluiten aan bij de hersteltechnieken die ze in de kliniek hebben geleerd.

Beschermd wonen

Deze woonvorm is voor jongeren die nog niet zelfstandig kúnnen wonen. Dit geldt voor minderjarigen maar kan ook voor een jongvolwassene zijn die op meerdere leefgebieden nog onvoldoende zelfredzaam is en ook op ongeplande momenten zorg/ondersteuning nodig heeft. Bij deze woonvorm is 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig op locatie. 

Begeleid zelfstandig wonen

Zodra/als cliënt voldoende basisvaardigheden beheerst (en meerderjarig is) kan hij/zij door-/instromen in een kleinschalige woonvorm (2 tot maximaal 5 cliënten) waarbij ze een gezamenlijke huishouding voeren met alleen nog individuele, ambulante begeleiding op de aspecten waar (eventueel) specifiekere of gespecialiseerde ondersteuning/training nog nodig/wenselijk is. Bijvoorbeeld m.b.t. sociale/emotionele/psychische redzaamheid, werk/stage/school/dagbesteding, maken van dag/week/vrije-tijdsplanning en/of financiële planning.

Ambulante begeleiding

In deze fase zal de ambulante begeleiding op basis van de persoonlijke ontwikkeling van een cliënt verder worden afgebouwd. Vanuit deze woonvorm kunnen cliënten zich dan ook al oriënteren naar een ‘eigen’ huis/appartement en de benodigde uitzet, meubels en financiële mogelijkheden om een ‘zachte landing’ te maken bij de overstap naar écht zelfstandig wonen.

Onze locaties

 Safehouse WillemIIsingel Roermond

 Pastoorswal Roermond

 Begeleid zelfstandig wonen WillemIIsingel Roermond

 Ambulante begeleiding WillemIIsingel Roermond