Diverse woonvormen voor 18- en 18+

Safehouse voor verslaafden in herstel

24/7 Beschermd wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding

Wij zijn Varrari's Huis

Mijn naam is Varadi Monsanto,


Initiatiefneemster / naamgeefster / directeur / vennoot van Varrari’s Huis en sinds 1997 werkzaam in de pedagogische/ sociale sector. 

Na 40 jaar 'ervaringsdeskundigheid' is mijn levensmotto "Juist dat wat moeite kost blijkt achteraf de moeite waard!

Lees meer over Varadi

Mijn naam is Hein Jambroers,


Vennoot / Manager P&O van Varrari's Huis en in 2015, na ruim 20 jaar als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening, besloten om mijn vrouw Varadi en haar Varrari's Huis op zakelijk en administratief vlak te gaan ondersteunen. Sinds 2019 ben ik medevennoot in Varrari's Huis.

Lees meer over Hein

Ons Team

Samen met jou op weg

Angelique

Erik

Estelle

Chantal

Saskia

Joas

Onze cliënten over ons

Wat onze jongeren bereikt hebben en vooral hoe zij hun begeleiding door ons (hebben) ervaren, kun je hieronder lezen.

Meike

Jente

Onze jongeren

in de media

Onze missie en visie

Missie

Jeugdigen/jongeren/jong volwassenen met o.a. psychiatrische problematiek en/of een onveilige thuissituatie, die begeleidt en ondersteund WILLEN en KUNNEN worden naar een (uiteindelijk) zo zelfstandig en volwaardig mogelijke participatie in onze maatschappij. Met veel persoonlijke aandacht en begeleiding op maat bij elke stap die gemaakt moet worden richting dat uiteindelijke doel! 


Het credo van Varrari’s Huis is dan ook “samen op weg naar een zelfstandige toekomst” en bedoeld voor jeugdigen, jongeren en jong volwassenen die:

  • Zich onvoldoende op zichzelf kunnen focussen door de prikkels en invloeden in een grotere/algemenere setting,
  • Behoefte hebben aan kortere lijnen en meer zelfstandigheid,
  • Géén verdovende middelen gebruiken,
  • Toe zijn aan een meer persoonlijk toegesneden benadering en ontwikkelingsplan,
  • Met de verantwoordelijkheden die dat met zich mee brengt om kunnen gaan,
  • Voldoende ontwikkelingspotentie en wilskracht hebben om naar zelfstandig wonen en werken begeleidt te worden,
  • Hun groepsgenoten of buurt géén overlast bezorgen.

Met als uiteindelijk doel om te komen tot een maximale zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die het individu zelf heeft.

Visie

Bij Varrari’s Huis leren/trainen we de jongere geleidelijk aan om, voor ons alledaagse activiteiten te doen: boodschappen, shoppen, koken, schoonmaken, ‘de was’, budgetteren, een praatje/contact maken, goed voor zichzelf te zorgen, administratie te doen en hun 'eigen boontjes te doppen', etc.


Allemaal zaken die jongeren in een 'normale' opvoedingssituatie geleidelijk kunnen ontwikkelen, maar waarin deze jongeren door hun problematiek tijdens hun jeugd een forse achterstand in hebben opgelopen.

Kortom; wij leren ze zelfstandig te worden.


Maar vooral laten we ze ervaren dat ze zich nog veel verder kunnen ontwikkelen als ze daar maar moeite voor blijven doen; véél verder zelfs dan het ‘etiketje’ dat ze in het verleden vaak vanwege hun achtergrond, problematiek of beperking door onze maatschappij opgeplakt hebben gekregen.


Ons team van begeleiders zijn er om ze gedurende de dag o.a. te wijzen op en te helpen met hun eigen leerdoelen.​

Onze kernwaarden

Lees meer over onze kernwaarden betrouwbaar, eerlijk, duidelijk, direct, betrokken.

Betrouwbaar en eerlijk

Wij trachten de juiste, passende begeleiding te bieden, waarbij jij je veilig en prettig voelt. De relatie tussen jou en ons dient gebaseerd te zijn op vertrouwen, eerlijkheid en de balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. 

Direct

Wij "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen". Je mag en kunt met ons alles bespreken. Wij veroordelen je nooit om de keuzes die jij uiteindelijk maakt, maar wij geven je wel onze mening en/of advies bij die keuze.

Duidelijk

Vertrouwen begint met duidelijkheid naar elkaar. Wij willen goed begrijpen wat jij zegt/bedoelt en jij moet kunnen begrijpen wat wij zeggen/bedoelen. In onze communicatie proberen wij ons zoveel mogelijk aan te passen aan het niveau van degene waar wij op dat moment mee communiceren.

Betrokken

Ons team dient als steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon voor jou, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, vaardigheden en inzicht van ieder van ons team. We zullen je dus ook blijven ‘pushen’ en uitdagen om een volgende stap in je ontwikkeling te nemen.