Diverse woonvormen voor 18- en 18+

Safehouse voor verslaafden in herstel

24/7 Beschermd wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding

Samen op weg naar

een zelfstandige toekomst

Dat is de essentie van Varrari’s Huis...maar wat doen wij nou en voor wie is het bedoelt?


Varrari's Huis is voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar tot en 25 jaar met gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, een zogenaamde Dubbele Diagnose of die vanwege een onveilige gezinssituatie niet meer thuis kunnen wonen.

Bij onze doelgroep is 'kwetsbaarheid' een centraal thema in de problematiek:

 • ze zijn in een onveilige gezinssituatie opgegroeid,
 • ze hebben stoornissen in het autisme spectrum waardoor ze sociaal-emotioneel moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij,
 • ze hebben zich door hun gedragsproblematiek geïsoleerd en afgewend van een gezond maatschappelijk en sociaal leven,
 • ze zijn onvoldoende weerbaar en bekwaam om al geheel zelfstandig een gezonde toekomst op te bouwen.
Daarom is bij Varrari's Huis alles gericht op een veilige leef- en woonomgeving waar voor drugsgebruik en agressie geen enkele ruimte is. Dat is ook het voornaamste criterium bij de selectie van nieuwe cliënten:
 • JIJ bent niet (meer) in gebruik van middelen,
 • JIJ bent niet agressief,
 • JIJ bent niet bekend bij politie of justitie vanwege strafbare feiten.

Lees hier meer over ons aanbod en locaties

Wat zoek JIJ?

Beschermd wonen 18-

24/7 Beschermd wonen voor jongeren vanaf 16 jaar die geen perspectief hebben op terugkeer naar ouders/familie.


Deze groep jongeren proberen wij voordat ze 18 worden alle vaardigheden aan te leren die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Indien nodig/wenselijk kan een jongere ook na hun 18de door ons begeleidt worden en intern doorstromen naar een zelfstandig appartement.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Jongeren vanaf 16 jaar die over voldoende  vaardigheden beschikken om zelfstandig te  wonen en op sommige gebieden hulp ontvangen .


De ondersteuning is voornamelijk gericht op het verwerken en omgaan met dagelijkse prikkels, angsten en emoties. Dit is veel voorkomend bij een stoornis in het autistisch spectrum, in herstel van een verslaving of hechtingsstoornis.

Beschermd of zelfstandig wonen 18+

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar die in herstel zijn van psychische problematieken en waarbij grote achterstanden in zelfredzaamheid zijn ontstaan.


Wij leren ze alle vaardigheden aan die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Dat kan in een woongroep met 24/7 toezicht en begeleiding of in een complex mini-appartementen met overdag begeleiding aanwezig en 's nachts oproepbaar.

Wat is JOUW "probleem"?

Er zal wel vaak tegen jou en je ouders verteld zijn wat jouw "probleem" is en wat er "tegen" gedaan kan worden. Maar is jullie ook uitgelegd wat de oorzaak van "het probleem" zou kunnen zijn, begrijpen jullie "jouw" probleem en is het wel allemaal "jouw" probleem? In de diagnostiek wordt vaak alleen maar op één onderdeel tegelijk ingezoomd en gehandeld. Maar je ervaart nog steeds problemen ondanks die voorgaande behandeling(en)? Mogelijk is er dan bij jou sprake van een combinatie van "problemen", de zogenaamde meervoudige problematiek. Check het onderstaande maar eens.

 • JIJ hebt in de afgelopen jaren ongetwijfeld veel "labeltjes" en diagnoses gehoord over wat JOUW problematieken zijn.
 • JIJ zult ook ongetwijfeld telkens behandeld zijn, meestal voor ieder labeltje een aparte behandeling.
 • En toch heb JIJ niet het gevoel dat daarmee alles in beeld is geweest en/of dat JIJ nooit helemaal goed begrepen bent.
 • Hoe dan ook, JIJ ervaart nog steeds problemen, niemand kan/wil je helpen en de ellende neemt alleen maar toe.
 • JIJ voelt je schuldig dat nooit iets heeft geholpen.

Dan stop eerst met jezelf schuldig voelen dat JIJ iets verkeerd hebt gedaan. Je bent echt niet de enige, er zijn meer jongeren die dit hebben en het is ook zeker niet JOUW schuld! Maar JIJ kunt er nu wel iets aan gaan doen!


Er zijn namelijk zeker mensen en zorgverleners die kunnen helpen:

- mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als JIJ,

- die JOU begrijpen,

- die JOU met hun ervaring kúnnen en ook wíllen helpen.


Let op:

Bij Varrari's Huis bieden wij alleen de intensieve nazorg- en herstelfase nadat een behandeling bij een op "Dubbele diagnose" gespecialiseerde kliniek is afgerond en de kliniek een nazorgfase in een safehouse ook adviseren. Wij bieden dus NIET zelf deze behandelingen aan en het is ook niet mogelijk om zonder een safehouseadvies van een kliniek bij ons in te stromen. Wél kunnen wij je helpen om met een kliniek in contact te komen.

Wat wil JIJ?

JIJ bent op onze website gekomen omdat JIJ nu op zoek bent naar hulp. En bij Varrari's Huis willen we jongeren ook heel graag helpen om een beter en gelukkiger leven te krijgen. Maar JIJ moet het gaan doen, JIJ hebt doelen en JIJ moet die gaan bereiken.

Heb JIJ voor jezelf de juiste motivatie? Check onderstaande doelen of dat ook 100% JOUW doelen zijn:

 • jij ziet zelf geen uitweg meer,
 • jij hebt het gevoel er helemaal allen voor te staan,
 • jij wilt écht dat er iets gaat veranderen,
 • jij wilt weer mee kunnen komen in de maatschappij,
 • jij wilt uit de ellende komen,
 • jij bent bereid om hulp te accepteren,
 • jij hebt er alles voor over om óók 'huisje/boompje/beestje' te krijgen.

Dan heeft Tisjeboy Jay hiernaast een boodschap voor JOU!

JIJ kunt nú opstaan en de eerste stap zetten!

Begin met veranderen wat JIJ kunt veranderen.

Alleen voor jezelf...

Als jij hier alle moeite voor wil doen, dan willen wij jou daar graag bij helpen!

Neem contact met ons op