Welkom op de website van Varrari's Huis

Vanaf 31 maart 2021 starten de meetings weer om 19.00 u!

Vanwege de verruiming van de avondklok naar 22.00 u., zullen de meetings vanaf 31 maart 2021 weer om 19.00 u. starten.

Tot en met 30 december 2020 zijn de meetings online!

In verband met de aanscherping van de Coronomaatregelen, zullen de meetings tot en met 30 december 2020 online plaats gaan vinden. De dag en tijdstip blijven hetzelfde: elke woensdag van 19.00 u. tot 20.30 u.


De online-meetings doen wij via Microsoft Teams. Mocht jij niet weten hoe Microsoft Teams werkt, kun je hier een uitleg bekijken. 

Uiteraard blijven ook deze online-meetings vertrouwelijk en uitsluitend toegankelijk voor YWCC-fellows.


Om deel te kunnen nemen aan deze online-meetings kun je ons een email sturen, waarna wij jou op dat emailadres een link zullen sturen waarmee je kunt deelnemen aan de meeting. De link die wij jou sturen is alleen bedoeld voor eigen gebruik door jou: stuur hem s.v.p. niet door naar iemand anders, maar laat hem of haar zich even zelf bij ons aanmelden.


Om de link bij ons aan te vragen kun je via onze contactpagina een aanmeldingsmail sturen. Vermeld in ieder geval tenminste je voornaam en emailadres en bij onderwerp/betreft "link online-meeting".

Privacy Statement.

Wij gaan zorgvuldig om met de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke contactgegevens zoals bijvoorbeeld je emailadres. Jouw contactgegevens zullen door ons daarom uitsluitend worden gebruikt om je de betreffende link voor de meeting te kunnen sturen, maar worden niet door ons opgeslagen of gebruikt om contact met jou te  houden. 

Voorlopig zijn de meetings online!

In verband met de aanscherping van de Coronomaatregelen voor in ieder geval de komende twee weken, zullen de meetings voorlopig online plaats gaan vinden. De dag en tijdstip blijven hetzelfde: elke woensdag van 19.00 u. tot 20.30 u.


De online-meetings zullen wij gaan doen via Microsoft Teams. Mocht jij niet weten hoe Microsoft Teams werkt, kun je hier een uitleg bekijken. 

Uiteraard blijven ook deze online-meetings vertrouwelijk en uitsluitend toegankelijk voor YWCC-fellows.


Om deel te kunnen nemen aan deze online-meetings kun je ons een email sturen, waarna wij jou op dat emailadres een link zullen sturen waarmee je kunt deelnemen aan de meeting. De link die wij jou sturen is alleen bedoeld voor eigen gebruik door jou: stuur hem s.v.p. niet door naar iemand anders, maar laat hem of haar zich even zelf bij ons aanmelden.


Om de link bij ons aan te vragen kun je via onze contactpagina een aanmeldingsmail sturen. Vermeld in ieder geval tenminste je voornaam en emailadres en bij onderwerp/betreft "link online-meeting".

Privacy Statement.

Wij gaan zorgvuldig om met de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke contactgegevens zoals bijvoorbeeld je emailadres. Jouw contactgegevens zullen door ons daarom uitsluitend worden gebruikt om je de betreffende link voor de meeting te kunnen sturen, maar worden niet door ons opgeslagen of gebruikt om contact met jou te  houden. 

Anger Management Education

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Domestic/Family Violence Education

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Earning Capacity Evaluation

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Health Education & Disease Prevention

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Independent Medical Examination Review

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Life Care Planning

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Litigation Support/Expert Testimony

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Social Security Disability

Click this text to edit. Use this space to describe your service for your visitor. Try to keep this description nice and short.

Hoe doen WIJ dat?

Aan de hand van negen leefdomeinen worden met elke jongere zijn/haar persoonlijke en individuele ontwik-kelingsdoelen die hij/zij wil bereiken in een Plan van Aanpak verwerkt.

Met behulp van ons hele team, ervaringsdeskundigen en indien nodig externe hulpverleners gaat de jongere dan proberen om die doelen aan de hand van dat Plan van Aanpak te bereiken, zodat hij/zij uiteindelijk volwaardig én gelukkig kan gaan deelnemen aan onze maatschappij.

Huisvesting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Financieel beheer

Duis magna eros, blandit non volutpat eu, scelerisque ut ante.

Sociaal functioneren

Duis magna eros, blandit non volutpat eu, scelerisque ut ante.


Psychisch functioneren

Nunc luctus nisl nisl, sit amet gravida mauris sodales sed.

Persoonlijke verzorging/ lichamelijk functioneren

Aliquam vehicula arcu felis, nec tristique leo molestie vitae.

Praktisch functioneren

Aliquam vehicula arcu felis, nec tristique leo molestie vitae.

Werk/scholing/

dagbesteding

Nunc luctus nisl nisl, sit amet gravida mauris sodales sed.

Zingeving

Aliquam vehicula arcu felis, nec tristique leo molestie vitae.

Verslaving

Aliquam vehicula arcu felis, nec tristique leo molestie vitae.

Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar tot 25 jaar naar zelfstandig wonen en zelfredzaamheid. Voornamelijk zeer kwetsbare jongeren die door uiteenlopende omstandigheden al vanaf jonge leeftijd niet (meer) bij hun ouders kunnen wonen vanwege een ernstig verstoorde en/of onveilige gezinssituatie. Ook kunnen gedragsproblemen en psychiatrische problematieken zijn ontstaan door onverwerkte trauma's op jonge leeftijd (bijvoorbeeld misbruik, vechtscheiding of verlies van een ouder) tot een onhoudbare gezinssituatie hebben geleid. 

Wij bieden een veilige woon- en ontwikkelingsplek voor deze jongere, mits hij/zij ook gemotiveerd is om aan een zelfstandige toekomst te gaan werken en bereid is om oud gedrag en de ellende uit zijn verleden te veranderen .

En daarin is geen enkele ruimte voor middelengebruik en/of agressie. Daarom geldt op alle locaties van Varrari's Huis een strikt 'zero-tolerance-beleid' in het gebruik van drugs en alcohol en agressie en elke jongere .


Die voorwaarde van volledige abstinentie geldt niet alleen in HUIS, maar ook in de OMGEVING en BUITENSHUIS voor de gehele periode dat een jongere in één van onze voorzieningen woont en van ons begeleiding ontvangt. 

Bij het niet nakomen van deze voorwaarde eindigt het wonen en onze begeleiding per direct!

In voorgaande hulpverlening heeft (vaak jarenlang) vooral de aanpak van die problematieken op de voorgrond gestaan. In hún geval meestal vergeefs en ten koste van de ontwikkeling van puber naar jongvolwassene. Daardoor zijn tijdens de puberteit soms forse achterstanden en kennisgebrek ontstaan in het aanleren van (voor ons normale) 'basisvaardigheden zelfredzaamheid' in aspecten als persoonlijke verzorging, financiële planning, koken, poetsen, ‘de was’ doen, etc.).

Zie die aspecten als stukjes van een puzzel die helemaal gelegd moet zijn voordat je het complete plaatje (zelfstandigheid) kunt bekijken. Alhoewel ze dan fysiek en mentaal volwassen lijken, liggen veel puzzelstukjes in hun ontwikkeling niet op de juiste plek en kunnen zij de hele puzzel nog niet (over)zien.

Wij helpen hen dan om die stukjes te vinden en wél op hun plek te krijgen.


Maar vooral laten we ze ervaren dat ze zich nog veel verder kunnen ontwikkelen als ze daar maar moeite voor blijven doen; véél verder zelfs dan het ‘etiketje’ dat ze in het verleden vaak vanwege hun achtergrond of problematiek door onze maatschappij opgeplakt hebben gekregen. Ons team van begeleiders zijn er om ze gedurende de dag o.a. te wijzen op en te helpen met hun eigen leerdoelen.

Wij werken vanuit de (positieve) dynamiek van de groep en verbinding. Veel jongeren hebben dezelfde problemen ervaren, dezelfde gedachten gehad en dezelfde foute keuzes gemaakt. Dat delen ze met elkaar, zorgt voor herkenning en daardoor ontstaat groepsdynamiek en bij de jongere de wil en de kracht om écht te veranderen.


Een aantal medewerkers in ons team heeft vroeger zelf soortgelijke problemen gehad. Zij hebben zich daar ook uit- en doorheen geknokt en zijn dus ervaringsdeskundig. Dat zorgt voor een 'haalbaar' voorbeeld en inspiratie voor de jongere. Hierdoor kan de jongere zich makkelijker blijven motiveren om door te zetten, niet terug te vallen in oud gedrag en in herstel te blijven.

Lees hier meer over onze werkwijze

Een andere strikte voorwaarde is dat een jongere oprecht gemotiveerd is. Wij kunnen het namelijk niet VÓÓR maar wel samen MÉT hem/haar doen. Maar hij/zij MOET:

 • bereid zijn om te veranderen wat hij kan veranderen,
 • bereid zijn om zelf hulp te zoeken en te accepteren,
 • bereid zijn om telkens nieuwe doelen te stellen en te behalen,
 • bereid zijn om opnieuw te proberen als dat eens mislukt,
 • bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen,
 • bereid zijn om voor zichzelf te kiezen.
In het filmpje hiernaast vat Tisjeboy Jay samen wat een jongere bij ons gaat doen. 

Vaak worden de gedragsproblemen pas in de puberteit zichtbaar en zijn zij daarvoor tot hun 18de geplaatst in Jeugdzorginstellingen voor behandeling en/of crisisbeheersing. Behandeling en beheersing van de problematieken staat daarbij op de voorgrond en niet de ontwikkeling van algemene praktische vaardigheden als huishouden, zelfzorg, administratie en financiën. Vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Dit leidt tot 'hospitalering' van de jongere: ze zijn niet anders gewend dan dat alles vóór hun geregeld en beslist wordt door hulpverleners, voogden en instanties als CJG, Bureau Jeugdzorg.


Op de dag dat zij 18 worden eindigt echter alle Jeugdhulp en gaan zij over naar de hulpvoorzieningen voor volwassenen; de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het grootste verschil in de overgang van hulpvoorzieningen van 18- naar 18+ is dat vanaf de dag dat hij/zij 18+ wordt, alle in de Jeugdhulp beschikbare ondersteuning door instanties eindigt. De jongere mag/moet zijn zorg en ondersteuning dan zelf gaan organiseren. In veruit de meeste gevallen kan die overgang van 18- naar 18+ naadloos worden voorbereid en gebeuren. Meestal cliënten met een evidente zorgbehoefte die niet wezenlijk veranderd na hun 18de en/of waarbij hun netwerk (ouders, familie) kunnen ondersteunen.


Maar er is ook een groep jongeren:

 • waarvan de behandeling (nog) niet is afgerond of de problematiek zelfs is toegenomen,
 • die niet op een netwerk terug kan (of wil) vallen als ze 18 worden,
 • die niet voor Beschermd Wonen in aanmerking komen,
 • die hulpverlenings"moe" zijn en/of hun ,
 • die onvoldoende zelfredzaam of bekwaam zijn om hun zorg, huishouding en financiën adequaat te organiseren,
 • nog geen verantwoorde en veilige keuzes voor zichzelf kan maken of daarvoor onvoldoende weerbaar of mondig is,
 • en vaak een combinatie van de bovenstaande factoren.
Deze groep verlaat dan de Jeugdzorginstelling op de dag dat ze 18 worden zonder dat vervolgzorg is geregeld en komen ook niet automatisch in beeld bij de gemeentelijke WMO zorgteams. Zij komen tussen 'wal en schip' terecht: ze zijn nog onvoldoende in staat om al zelfstandig te kunnen wonen met ambulante ondersteuning, maar anderzijds te "goed" voor beschermd of residentieel wonen. Ze staan er van de ene op de andere dag alleen voor, zonder zorg, zonder inkomen, zonder kennis waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze kunnen dan snel in een neerwaartse spiraal terecht komen van uitzichtloosheid, afhankelijkheid, schulden, kwetsbaarheid en vereenzaming. Dergelijke kwetsbare jongeren die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in een grootschalige instelling, kunnen vanaf hun 16de bij ons instromen om die gedragsverandering, zelfredzaamheid en zelfstandigheid te ontwikkelen.

Dubbele diagnose

In de afgelopen jaren hebben wij ons met name gespecialiseerd op jongeren die in herstel zijn van een zogenaamde Dubbele Diagnose-problematiek: een combinatie van een (of meerdere) psychiatrische stoornis en middelengebruik en/of verslavingen. Zij hadden de bodem van die neerwaartse spiraal al bijna geraakt en gingen richting criminaliteit, depressie (of erger), maar hebben dit nog op tijd ingezien en de hulp gezocht en gekregen waarmee ze eindelijk de weg omhoog weer kunnen vinden. Dat is een lange weg waarbij ze intensieve begeleiding nodig hebben.


Voordat zo'n jongere door ons begeleid gaat worden, moeten ze eerst volledig 'clean' zijn van middelengebruik en al een mate van emotie-regulatie, zelfreflectie en zelfbeheersing toe kunnen passen.

Klik op het logo voor meer info over Yes We Can Clinics

(Binnen onze website staan nog meer rechtstreekse links naar informatie en filmpjes op de website van Yes We Can Clinics over specifieke onderwerpen en/of hun werkwijze.)

Het clean worden en de psychiatrische behandeling gebeurt in GGZ-klinieken als Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek; een kliniek speciaal voor jongeren waar zij voor hun problematieken en verslavingen multidisciplinair, integraal en intensief behandeld worden tijdens een 10 weken durende klinische opname. Ze krijgen er inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan, leren te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en krijgen handvatten om de problemen aan te pakken. Pas nadat dit behandeltraject bij Yes We Can Clinics succesvol is afgesloten, kan hun traject naar verder herstel en zelfstandigheid bij ons beginnen.


Tevens verzorgen wij regelmatig in samenwerking met Yes We Can Clinics meetings van 'fellows'. Fellows zijn jongeren die in het verleden bij Yes We Can Clinics behandeld zijn, nog steeds goed in herstel zijn maar het toch nog steeds fijn vinden om 'lotgenotencontact' te hebben.

Alle jongeren die ná zo'n klinische behandelfase nog een langduriger nazorg- en hersteltraject bij ons nodig hebben, starten standaard in ons "Safehouse". Het safehouse sluit namelijk aan op de multidisciplinaire werk- en begeleidingswijze en modellen (de 12 stappen en/of de 10 acties) zoals ze die uit de kliniek kennen.

Met dezelfde begeleidingsintensiteit:

 • dagelijkse groepssessies,
 • meerdere 1-op-1 sessies per week,
 • verschillende therapieën,
 • sport- en outdooractiviteiten.

In dezelfde sfeer:

 • onvoorwaardelijke warmte en veiligheid,
 • confrontatie aangaan,
 • herkenning,
 • groepsdynamiek,
 • de wil en de kracht om echt te veranderen.

Daar werken ze verder aan dezelfde doelen, bouwen ervaring en zelfvertrouwen op in het omgaan met oud gedrag en prikkels, leren hun herstel vast te houden en krijgen ze nieuwe doelen en handvatten erbij om het leven weer op de rit te krijgen zoals persoonlijke verzorging, plannen/organiseren/uitvoeren van dagelijkse taken, het opbouwen van een gezond sociaal netwerk, agendabeheer, (re)organiseren/bewaken van financiën, nakomen van afspraken en het voeren van belangrijke gesprekken.

Ons Team

Samen met jou op weg

Angelique

Erik

Estelle

Joas

Chantal

Maikel

Saskia

Maud

Onze cliënten over ons

Hoi, ik ben Meike, ben 20 jaar en woon nu ongeveer 2,5 jaar bij Varrari’s Huis.


Ik ben uit huis gegaan omdat het thuis niet lekker verliep door wat omstandigheden. Mijn start was bij Varrari's Huis ook niet vlekkeloos; ik zat veel in gebruik van middelen en mijn persoonlijke en huiselijke hygiëne was ook ver te zoeken. Ik werkte veel te veel, kon moeilijk bij mijn gevoel komen, en was ontzettend onzeker, maar dat wou ik niet laten zien aan de mensen om me heen want dat was niet ‘’stoer’’. Ik legde altijd de lat voor mezelf veel te hoog, waardoor als ik mijn doel niet behaalde, mezelf vond falen, daardoor had ik ook veel irritaties naar mezelf toe.


Ik begon in te zien dat mijn gedrag niet oké was en dat ik iets moest veranderen, maar ik wist niet goed wát ik moest veranderen totdat ik erachter kwam dat ik niet één ding moest veranderen maar ALLES! Ik ben daardoor in 2019 naar Yes We Can Clinics geweest, ik ben er daar achter gekomen wat wel en wat niet goed voor me is en dat drugs/mijn oud gedrag niet de oplossing is. Sinds ik terug ben van YWC gaat het goed met me, ik heb alles op de rit, voel me veel zekerder want als ik nu ‘’faal’’ hoef ik niet meer boos te worden, nu doe ik ‘’falen met flair’’, oftewel ik doe mijn best en meer dan dat kan ik niet doen, lukt het me nu niet? Dan lukt het op een later moment wel.


Ik zit heel goed in mijn herstel, ik ga naar meetings, ik werk aan de stappen en ik heb een sponsor. Dit had ik nooit kunnen behalen zonder de hulp van begeleiding! Ik kan altijd alles met hun bespreken en krijg suggesties, en ook al zijn sommige suggesties in het begin echt niet leuk om te horen en heb ik daar wat weerstand tegen, kom ik er altijd achter dat het wel de juiste suggesties zijn en dan lachen we daarna weer over mijn weerstand.


Ik ben Varrari’s Huis zo ONGELOOFELIJK dankbaar en ik heb zielsveel respect voor iedereen!


Mijn motto is dan ook:

‘’Het werkt wanneer je eraan werkt’’ 

Meike

Ik ben Jente, ben 20 jaar en ik woon al bijna 3 jaar onder het Varrari's Huis.


Ik woon bij het Varrari's Huis vanwege dat mijn familie het niet meer aan konden met mijn Borderline, PTSS en Automutilatie. Ik ging niet meer naar school, had geen sociale contacten meer en had continu hevige emoties die van hak op de tak sprongen. Ik was uitgeput, mentaal en fysiek en zag ook het nut van leven niet meer in.


Ik weet nog dat ze tegen mij zeiden in het intake gesprek dat ik binnen een paar maanden van de automutilatie zo goed als af zou zijn. In mijn hoofd lachte ik hun uit, ik deed het al 3 jaar en niks had geholpen met het stoppen er van tot toen toe. Maar na een paar maanden merkte ik dat het steeds beter met mij ging, ik deed het niet meer. Ik begon weer te lachen, ik kreeg weer motivatie om dingen te ondernemen. Ik begon weer met school, denkende dat ik het op zijn minst kon proberen. Ik zit nu in mijn examenjaar en ga volgend jaar door naar het HBO.


Na een jaar op de beschermd wonen locatie ging ik door naar de begeleid wonen locatie, en niet lang daarna ging ik zelfs ambulant. Ik had nooit gedacht dat mij dat zou lukken.


Het Varrari’s huis liet mij voelen alsof ik deel was van een grote familie, waarin iedereen een rugzakje had maar wel er voor elkaar waren. We gaan zelfs elk jaar op vakantie naar Zeeland en een uitstapje om de tijd zit er ook in.


Het was niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn. Soms kwamen mij de urenlange levenslessen van Varadi ook de strot uit en er was zeker af en toe een discussie tussen begeleiding en mij. Maar ondanks dat ben ik erg blij daar mee. Ze hielden mij een spiegel voor en lieten zien wie ik echt was, dat heeft mij erg geholpen in mijn proces.


Varrari's Huis dank je wel

Jente